Pannrummet

Såpbubblor är svåra att styra och för att bibehålla Pannrummets ursprungliga karaktär anordnades med hjälp av diverse upphittade saker såsom masonit, plankor och kartong, någon form av tillfälligt underlag för såpbubbelmålningarna.
Från att vara ägare av en såpbubbelmaskin hade nu TOMBOLAs maskinpark utökats med ytterligare två apparater. Dessa startade och började blåsa färgad såpa så snart en besökare trädde in i rummet. Här frambringades måleri styrt av slump och tillfälligheter.

Pannrummet
Konstepidemin, Göteborg

25/9 – 10/10 2004