TOMBOLA 20 år 2020

När två plus två blir mer än fyra…

Runt millennieskiftet uppstod ett utbyte mellan de konstnärsdrivna gallerierna BBB i Toulouse och Galleri 54 i Göteborg. Vi som då arbetade med Galleri 54, Anna Carlson Lena Danielsson Wulcan, Gunilla Hansson, Pia König, Kai Rennes, och Marie Sjölander, bestämde oss för att på BBB presentera gemensamt utformade verk. Från detta samarbete uppstod konstnärsgruppen TOMBOLA som är en plattform för gemensamma projekt och samarbeten vid sidan om våra konstnärliga verksamheter. Sedan 2008 är vi fyra i gruppen: Anna, Lena, Gunilla och Pia.
Under många år har vi nu samarbetat, ibland mer frekvent och emellanåt mer sällan. Att arbeta tillsammans och intressera sig för andras arbeten och uttryck är för oss en väg att reflektera över det egna arbetet och det sammanhang en är verksam i. Samarbetet medför också en ömsesidig kritisk reflektion där en granskar och sätter ord på även vaga känslor och erfarenheter. Det här klargörandet är utvecklande liksom samarbetets nödvändighet att på bästa sätt dra fördel av olikheter och utöka sina gränser samt låta ens konstnärskap träda tillbaka. Att föra en process framåt tillsammans med andra är oerhört belönande och kul även de gånger det uppstår lite omvägar.

Lämna ett svar