Galleri Titanik

På Galleri Titanik i Åbo möttes besökarna av sex bordsfläktar som blåste omkring 1000 pingisbollar. Med avstamp från utställningen Pelote gick temat luft som en röd tråd genom utställningen. Men istället för att blåsa såpbubblor för hand fick nu en maskin göra jobbet. Det blev ett verk som förändrades under tid. Första dagen gav bubblorna väggen en lätt rödaktig ton och vid utställningens slut hade den röda såpan gett väggen en kraftig röd struktur. Även pingisbollarna spred ut sig men fick varje dag börja sin färd på nytt i en gemensam klunga på golvet.

Galleri Titanik
Åbo Finland

11/1 – 3/2 2002